2020-07-01 14:11:03

RASPORED PRODUŽNE NASTAVE

Dragi učenici, s obzirom da je moguće pridržavati se propisanih Uputa HZJZ-a, dopunski rad bit će organiziran u Školi od 2. srpnja 2020. prema rasporedu u nastavku teksta.

 

 

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju te Uredbi o dopunama Zakona o odgoju 
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (28. svibanj 2020.) Članak 5. učenici sa najviše 4 zaključene negativne ocjene stječu pravo na pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski nastavni rad koji su dužni pohađati, kao i na polaganje popravnih ispita. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_64_1270.html

S obzirom da je moguće pridržavati se propisanih Uputa HZJZ-a, dopunski rad bit će organiziran u Školi od 2. srpnja 2020.

Prilikom dolaska u školu treba se pridržavati navedenih propisanih uputa: fizičko udaljavanje, higijena i dezinfekcija ruku, organizacija prostora.

IZNIMNO za učenike sa simptomima akutnih respiratornih bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj i slično), učenike kojima je izrečena mjera samoizolacije ili učenike oboljele od COVID-19 - organizirat će se online dopunski rad.


Srednja škola Pitomača