2020-09-03 14:56:20

Obavijest o početku nastave u novoj školskoj godini 2020./2021.

Dragi učenici i roditelji,

s obzirom na nikad neizvjesniji početak školske godine, želimo Vam ovim putem dati smislene smjernice za početak školske godine i nastave u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca. Proučili smo sve moguće upute koje su ovih dana stizale iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i od osnivača škole Virovitičko-podravske županije te smo pažljivo pratili i prijedloge sindikata, roditelja i medija. U nastavku se nalaze upute za početak školske godine:

Nastava u našoj školi započinje u ponedjeljak, 7. rujna 2020. sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19, koju je izdalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U tim uputama dane su preporuke za rad u ovim izvanrednim okolnostima, te je svaka ustanova dužna držati ih se i prilagoditi upute uvjetima rada u ustanovi.

Prvi dan nastave, 7. rujna 2020. učenici dolaze po zasebnom rasporedu dolazaka u školu: Prvi razredi dolaze u 8 sati, drugi razredi u 8.30, treći razredi u 9, a četvrti razredi u 9.30 sati.

Ostale dane učenici dolaze po rasporedu sati.

Pri ulasku u školu učenici obavezno trebaju nositi maske za lice, držati fizičku distancu jedni od drugih, te obavezno dezinficirati ruke. Učenike molimo da za prvi dan škole ponesu svoju masku za lice.

U dogovoru sa osnivačem, Virovitičko-podravskom županijom, Srednja škola Stjepana Sulimanca će provoditi nastavu po tzv. Modelu A., koji podrazumijeva da se nastava u održava u školi uz pridržavanje epidemioloških Uputa HZJZ-a.

Sukladno uputama koje smo jučer dobili od glavnog epidemiologa Virovitičko-podravske županije dr. Miroslava Venus, naglašavamo da se spriječavanje prijenošenja virusa COVID-19 najefikasnije postiže držanjem fizičke distance, jer se virus najlakše prenosi fizičkim konaktom-kapljično ili uz pomoć aerosoli kada velika količina ljudi boravi u malom neprozračivanom prostoru duže vrijeme.

S obzirom na to da naša škola ima samo 209 učenika, razmještenih u 15 odjela, od kojih su većina sa minimalnim brojem učenika, te su kombinirani i rade u manjim grupama, nastava će se odvijati u jednoj smjeni. Oko jedne trećine svih učenika će stalno biti na praksi izvan škole. Na ovaj način je osigurano da u učionicama boravi mali broj učenika, te će se u radu s njima moći ispuniti uvjeti o držanju minimalnog obveznog razmaka, odnosno fizičke distance.

Učenike ćemo kroz prilagođeni raspored sati držati što je više moguće u jednoj učionici uz obvezno redovito provjetravanje učionice.

Važno je da učenici redovito peru ruke ili koriste dezinfekcijska sredstva, zbog čega smo u učionice postavili sredstva za dezinfekciju, a u svim wc-ovima su postavljeni i napunjeni novi držači sapuna. Učenici trebaju sjediti pojedinačno u klupama.

Učenici i nastavnici pri ulasku u školu, na hodnicima i drugim mjestima javnog okupljanja na kojima nije moguće držati fizičku distancu trebaju nositi maske. Također, u učionicama i praktikumima u kojima nije moguće osigurati fizičko distanciranje od barem 1.5m i učenici i nastavnici moraju nositi maske. Ovo se naročito odnosi na kuharski praktikum u školi i u Restoran "Stara Pivnica".

U velikim i otvorenim praktikumima kao što su poljoprivredni praktikumi, gdje je moguće osigurati sigurnu fizičku distancu, učenici i nastavnici ne moraju nositi maske. Također, u učionicama ili praktikumima u kojima se može osigurati minimalna fizička distanca učenici i nastavnici ne moraju nositi maske. Međutim, svaki put, kada je radi naravi posla potrebno prići učenicima ili kada učenik prilazi nastavniku ili drugom učeniku bliže od minimalne distance, moraju se staviti maske.

Maske za učenike osigurala je Virovitičko-podravska županija, a maske za djelatnike osigurala je škola.

Učenici pod odmorima mogu izlaziti u dvorište škole, ali su obvezni držati fizičku distancu, te su obvezni držati razmak, dezinfiricrati ruke i staviti masku pri ulasku u školu.

Škola će se svaki dan, po završetku nastave (kao i do sad) čistiti i dezinficirati generalno. Neke prostorije, poput svlačionica, informatičke učionice i slično dezinficirat će se i tijekom nastave nakon korištenja.

Na hodnicima, zbornici i u ostalim zajedničkim i društvenim prostorijama u kojima nije moguće držati fizičku distancu i učenici i nastavnici moraju nositi maske. Napominjemo da je HZJZ izdao i preporuke za izuzeća od obveze nošenja maske za određene skupine ljudi. Nastavnici i učenici koji spadaju u ovu skupinu ne moraju nositi maske, ali odluku o ovome kao i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite (poput izostanaka) donosi liječnik primarne zaštite, pedijatar, liječnik obiteljske medicine, te za izostanake učenika duljih od mjesec dana liječnik školske medicine.

Roditelji i druge osobe ne smiju ulaziti u Srednju školu Stjepana Sulimanca, osim u nekim iznimnim situacijama uz prethodnu najavu i uz pridržavanje svih zaštitnih mjera i to u vrijeme kada nema đaka u školi i uz prethodno odobrenje ravnatelja škole.

Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu, o čemu potvrdu izdaje nadležni liječnik organizirati će se online nastava na daljinu. Međutim, za učenike koji su Covid-19 pozitivni ili su zbog bilo koje druge dijagnoze u nemogućnosti pohađati nastavu u školi neko vrijeme, neće se organizirati nastava na daljinu, nego će im (kao i u vrijeme prije pandemije) izostanak biti opravdan, a oni će propušteno nadoknaditi nakon povratka u školu.

Za svaku izrazito vulnerabilnu osobu (djelatnika i/ili učenika) ili osobu koja dijeli kućanstvo s izrazito vulnerabilnom osobom, odluku o dolasku u školu će donijeti liječnik primarne zdravstvene zaštite. Hrvatski zavod za javno zdravstvo je jučer utvrdio koji zaposlenici i učenici temeljem odluke koju donosi liječnik primarne zdravstvene zaštite ne smiju raditi ili boraviti u ustanovi jer spadaju u izrazito vulnerabilne skupine, pa vas molim da pogledate dokument pod nazivom "BOLESTI I ZDRAVSTVENA STANJA KOJA MOGU POVEĆATI RIZIK ZA TEŽE OBLIKE BOLESTI COVID-19", te ako smatrate potrebnim, javite se svojemu liječniku primarne zdravstvene zaštite koji će onda pojedinačno razmotriti vaš slučaj.

Teško je predvidjeti sve scenarije i odgovoriti na sva pitanja i izazove koji nas čekaju u razdoblju koje je pred nama. Nastava se treba održavati konstantno i smatramo da ne treba previše zakomplicirati stvari, jer će onda biti nemoguće izvoditi nastavu. Najvažnije je da se za početak đaci vrate u školu, a mi nastavnici svome poslu - poučavanju i prenošenju znanja. I jedni i drugi trebamo biti fokusirani na svoj posao i zadatke te - kao i bezbroj puta do sad - izdržati sve izazove.

Dragi roditelji i učenici, uz vjeru u bolja vremena, želim vam sretan i uspješan početak nove školske godine. Vidimo se u školi!

Ravnatelj Josip Ivoš 


Srednja škola Pitomača