2022-06-01 13:33:00

Natječaj za nastavak obrazovanja za zanimanje Agroturistički tehničar u šk. god. 2022./2023.

Srednja škola Stjepana Sulimanca objavljuje natječaj za nastavak obrazovanja za zanimanje Agroturistički tehničar. Svi učenici koji su završili trogodišnje školovanje imaju pravo predati prijavu za nastavak školovanja u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca za zanimanje Agroturistički tehničar u roku od dvije godine od završetka strukovnog programa. O zahtjevu za nastavak obrazovanja odlučuje škola, a ostvarivanje prava za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita.

Na temelju članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19, 64/20), te Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije od dana 19. siječnja 2016., Srednja škola Stjepana Sulimanca objavljuje 

 

NATJEČAJ ZA NASTAVAK OBRAZOVANJA UČENICIMA KOJI SU ZAVRŠILI TROGODIŠNJE OBRAZOVNE PROGRAME ILI STEKLI NIŽU STRUČNU SPREMU.

 

Učenici koji su završili trogodišnje školovanje ili stekli nižu stručnu spremu, u roku od dvije godine od završetka strukovnog programa, imaju pravo predati prijavu za nastavak školovanja u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca za zanimanje:

agroturistički tehničar (15 slobodnih mjesta)

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Zainteresirani učenici obavezni su:

Podnijeti Nastavničkom vijeću Srednje škole Stjepana Sulimanca pisani zahtjev za nastavak obrazovanja, u kojoj će napisati što su završili – rok za podnošenje zahtjeva je 5. srpnja 2022. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sve razredne svjedodžbe i svjedodžbu o završnom ispitu (preslike).

Nastavničko će vijeće odlučiti o zahtjevu i utvrditi uvjete polaganja razlikovnih i dopunskih ispita (način polaganja i rokove). Upisani učenici će u prvoj godini nastavka obrazovanja položiti razlikovne odnosno dopunske ispite, a u drugoj godini će pratiti nastavu tijekom nastavne godine i sudjelovati u svim obvezama i aktivnostima kao i ostali učenici u razrednom odjelu te po završetku razreda stječu pravo polaganja Državne mature.

Nastavak obrazovanja je besplatan za sve prijavljene učenike temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Primjer Zahtjeva za nastavak obrazovanja se nalazi u prilogu. Potpisani zahtjevi sa preslikom dokumenata se predaju u tajništvu Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači.

Klasa:602-02/22-01/4
Ur.broj:2189-69-01-22-01
U Pitomači, 1. lipnja 2022.


Srednja škola Pitomača