preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

Upisi u šk. god. 2020./2021.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 – ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, te Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015. i 47/2017.), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. (Narodne novine, broj 62/2020) i članka 166. Statuta Srednje škola Stjepana Sulimanca, objavljuje se

N A T J E Č A J
ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

1. Prijava i upis učenika u srednju školu

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u školskoj 2019./2020. godini. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat stariji od 18 godina.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne programe.

Kandidati se na temelju ovog natječaja prijavljuju za upis u programe obrazovanja preko mrežne stranice: www.upisi.hr kojom pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Postupak prijave i podaci o proceduri upisa objavljeni su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku 2020./2021.- Idemo u srednju!!!“ koja je također dostupna na prethodno navedenoj web adresi.

Prijave obrazovnih programa započinju od srijede 8. srpnja 2020. godine. 

Od ove školske godine, propisana je mogućnost dostave Upisnica, kao i ostalih dokumenata (potvrda obiteljskog liječnika ili liječnika školske medicine, te liječnička svjedožba medicine rada) osobno ili elektroničkim putem skenirano ili slikano. Upisnicu i ostale dokumente može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti svoj osobni kontakt (broj mobitela ili telefona) kako bi ga škola mogla kontaktirati. Upisnicu i ostale dokumente možete dostaviti putem e-maila na e-mail adresu:

ss.stjepana.sulimanca@gmail.com

Konačne ljestvice poretka bit će objavljene 25. srpnja 2020. godine, a rok za dostavu potpisane Upisnice i ostalih dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program (potvrda školkse medicine ili potvrda obiteljskog liječnika, te dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) je u razdoblju od 27. do 29. srpnja 2020. godine.

2. Programi obrazovanja i uvjeti za upis (tekst natječaja sa svim potrebnim podacima nalazi se u prilogu)

Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, prilikom upisa kandidati su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ-u, a u skladu s rokovima navedenim u ovom natječaju.

 

Agroturistički tehničar (330404)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

20

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

Likovna kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan njuh i raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika, Pčelarstvo, Gljivarstvo

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Konobar - JMO (071353)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

8

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada

 

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno- koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano- žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Kuhar - JMO (071253)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

12

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada

 

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (011803)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Sigurno u prometu

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Poljoprivredni gospodarstvenik (081603)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje i smotra iz biologije

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Poslovni tajnik (060504)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

Likovna kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

potvrda nadležnoga školskog liječnika

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Upravni referent (060404)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

Likovna kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dostatna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

potvrda nadležnoga školskog liječnika

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 13.07.2020. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 01.07.2020. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

KALENDAR

LJETNI UPISNI ROK

 

OSTALE INFORMACIJE:

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za školsku godinu 2020./2021. dostupne su u publikacijama prema tipu učenika:


Važni dokumenti za upise u I. razred srednje škole u 2020./2021. školskoj godini:

 

POMOĆ I KONTAKTI

Ako imaš dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz rad sa sustavom, možeš kontaktirati i CARNET-ovu Podršku obrazovnom sustavu (radnim danom, vikendom i blagdanima od 8:00 do 20:00).

Molimo te da kod svakog upita *OBAVEZNO* navedeš sljedeće podatke:
- Ime i prezime
- Korisničku oznaku
- Kontakt telefon/mobitel
- Detaljan opis problema uz sve informacije za koje smatraš da bi mogle pridonijeti bržem rješavanju tvog upita

Za sve upite vezano uz provedbu upisa u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca na raspolaganju stoje sljedeći kontakti:

 

Ravnatelj:

Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist.

Priloženi dokumenti:
Uvjeti upisa.pdf


Raspored sati
Vremenik provjera
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
Projekti i kampanje

 

Anketa
Sviđaju li Vam se naše nove stranice?


Oglasna ploča
Naša škola u medijima
CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju