preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

Upisi u šk. god. 2022./2023.

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, te Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/2015., 109/2016., 47/2017. i 39/2022.), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (Narodne novine, broj 57/2022) i članka 106. - 110. Statuta Srednje škola Stjepana Sulimanca, objavljuje se

N A T J E Č A J
ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.

1. Prijava i upis učenika u srednju školu

U srednju školu upisuju se kandidati koji su završili ili završavaju osnovno obrazovanje u školskoj 2022./2023. godini. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te kandidati strani državljani iz zemalja izvan Europske unije, ako ispunjavaju propisane uvjete.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje Ministarstva, kandidat stariji od 18 godina.

Elementi i kriteriji za upis kandidata u I. razred srednje škole propisani Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole koriste se i za upis u međunarodne programe.

Kandidati se na temelju ovog natječaja prijavljuju za upis u programe obrazovanja preko mrežne stranice: www.upisi.hr kojom pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Postupak prijave i podaci o proceduri upisa objavljeni su u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku 2022./2023.- Idemo u srednju!!!“ koja je također dostupna na prethodno navedenoj web adresi.

Prijave obrazovnih programa započinju od petka 25. lipnja 2022. godine. 

Potvrdu nadležnoga školskoga liječnika ili liječničku svjedodžbu medicine rada, koje su uvjet za upis u određeni program obrazovanja, kandidat je dužan dostaviti srednjoj školi zajedno s upisnicom NAKON OBJAVE KONAČNIH LJESTVICA do roka navedenoga u Kalendaru. Upisnica i ostala dokumentacija potrebna za upis mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem (skenirana ili slikana) na e-adresu srednje škole:

ss.stjepana.sulimanca@gmail.com

Navedenu dokumentaciju elektroničkim putem može poslati samo roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga srednja škola mogla kontaktirati.

Napomena: Za zanimnanja koja je potrebna liječnička svjedodžba medicine rada, ukoliko ćete istu vaditi u Medicini rada i sporta Virovitičko-podravske županije u Virovitici da se prethodno naručite i dogovorite termin, kako ne biste nepotrebno čekali. Medicinu rada Virovitičko-podravske županije možete kontaktirati putem maila: medicina.rada@dom-zdravlja-vpz.hr

 

2. Programi obrazovanja i uvjeti za upis (tekst natječaja sa svim potrebnim podacima nalazi se u prilogu)

Kako bi se osigurala točnost cijeloga postupka rangiranja na programe obrazovanja, prilikom upisa kandidati su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz osnovne škole te, ako ih posjeduju, rezultate državnih i međunarodnih natjecanja, kao i sve ostale upisane podatke koji se nalaze u sustavu NISpuSŠ-u, a u skladu s rokovima navedenim u ovom natječaju.

 

Agroturistički tehničar (330404)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

20

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

Likovna kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan njuh i raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Konobar - JMO (071353)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

8

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada

 

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, raspoznavanje osnovnih boja, uredan sluh, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, uredan njuh, uredna funkcija mišićno- koštanog sustava, uredna funkcija dišnog sustava, uredna funkcija srčano- žilnog sustava, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Kuhar - JMO (071253)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

12

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz vjeronauka - vjeronaučna olimpijada

 

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, sposobnost funkcionalnog glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije, sposobnost raspoznavanja boja, uredan njuh, uredan okus, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredna funkcija kože, uredna ravnoteže i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije (011803)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Sigurno u prometu

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Poljoprivredni gospodarstvenik (081603)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

3

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

-

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje i smotra iz biologije

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, njuh, raspoznavanje osnovnih boja, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost alergije na profesionalne alergene

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

liječnička svjedodžba medicine rada

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Poslovni tajnik (060504)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

Likovna kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

potvrda nadležnoga školskog liječnika

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

Upravni referent (060404)

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

Broj učenika

10

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja škola)

Likovna kultura

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje ga srednja škola)

Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup)

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, dostatna funkcija gornjih ekstremiteta, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u program

potvrda nadležnoga školskog liječnika

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 29.06.2022. u 9.00 sati

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog jezika za učenike s teškoćama u razvoju (Samo za učenike koji mijenjaju izbor 1. stranog jezika u odnosu na 1. strani jezik koji su učili u osnovnoj školi)

Provjera predznanja engleskoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati; Provjera predznanja njemačkoga jezika - 1.sj - 23.06.2022. u 9.00 sati

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti

Engleski jezik, Njemački jezik

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao izborni nastavni predmet

Vjeronauk, Etika

Bodovni prag

-

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov udjel godišnje)

0,00kn

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

KALENDAR UPISA

 

Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. 2022.

o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 1. 7. 2022.

o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

1. 7. 2022.

o Početak prijava redovitih učenika u sustav

23. 5. 2022.

o Početak prijava obrazovnih programa

25. 6. 2022.

o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

28. 6. 2022.

o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

o Unos prigovora na rezultate dodatnih provjera

29. 6. – 4. 7. 2022.

o Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika

(stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

1. 7. 2022.

o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

29. 6. – 4. 7. 2022.

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

6. 7. 2022.

o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2022.

o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

8. 7. 2022.

o Objava konačnih ljestvica poretka

9. 7. 2022.

o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

(škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije prema predviđenom razdoblju i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

11. – 13. 7. 2022.

o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

15. 7. 2022.

o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

10. 8. 2022.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

20. 8. 2022.

o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 8. 2022.

o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

24. 8. 2022.

o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2022.

o Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23. 8. 2022.

o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

24. 8. 2022.

o Završetak prijava obrazovnih programa

o Početak ispisa prijavnica

25. 8. 2022.

o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

26. 8. 2022.

o Objava konačnih ljestvica poretka

27. 8. 2022.

o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole

(potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis)

o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

29. – 30. 8. 2022.

o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka

1. 9. 2022.

 

Prijava kandidata s teškoćama u razvoju

 

Ljetni upisni rok

Opis postupaka

Datum

o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

23. 5. – 6. 6. 2022

o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 5. – 6. 6. 2022.

o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

23. 5. – 17. 6. 2022.

o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

26. 5. – 17. 6. 2022.

o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 6. 2022.

o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

23. 6. 2022.

o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

24. 6. 2022.

o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

25. 6. 2022.

 

Jesenski upisni rok

Opis postupaka

Datum

o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. 8. – 18. 8. 2022.

o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. 8. – 18. 8. 2022.

o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. 8. – 18. 8. 2022.

o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a

16. 8. – 18. 8. 2022.

o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

18. 8. 2022.

o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

19. 8. 2022.

o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

20. 8. 2022.

o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

20. 8. 2022.

 

Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku

Opis postupaka

Prijedlog

o Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u

23. 5. – 31. 5. 2022

o Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima

1. 6. 2022.

o Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti

2. 6. – 14. 6. 2022.

o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste

14. 6. 2022.

o Prigovor kandidata na pogreške

(pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

o Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2022.

o Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta

21. 6. 2022.

o Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma

21. 6. – 24. 6. 2022.

OSTALE INFORMACIJE:

Sve informacije o postupku prijava i upisa u srednju školu za školsku godinu 2022./2023. dostupne su na stranici https://www.upisi.hr/upisi/

POMOĆ I KONTAKTI

Ako imaš dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz rad sa sustavom, možeš kontaktirati i CARNET-ovu Podršku obrazovnom sustavu (radnim danom, vikendom i blagdanima od 8:00 do 20:00).

Molimo te da kod svakog upita *OBAVEZNO* navedeš sljedeće podatke:
- Ime i prezime
- Korisničku oznaku
- Kontakt telefon/mobitel
- Detaljan opis problema uz sve informacije za koje smatraš da bi mogle pridonijeti bržem rješavanju tvog upita

Za sve upite vezano uz provedbu upisa u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca na raspolaganju stoje sljedeći kontakti:

 

Ravnatelj:

Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist.


CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju