preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

Školski kurikulum

Školski kurikul naše škole podrazumijeva i uključuje opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s ozbirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, ustrojstvo i kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa.

Školski kurikul sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum naše škole, zaštitni znak njenog imidža.

Školski kurikul utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan te program rada s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, donosi se na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te  opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje i nastavnih planova i programa, utvrđuje nastavne planove i programe izbornih predmeta, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i usklađuje ih s Godišnjim planom i programom rada škole.

Sadržaj školskog kurikula obuhvaća:

  • razine aktivnosti ili projekata
  • cilj projekta
  • način realizacije
  • vremenik
  • troškovnik
  • vrednovanje rezultata
  • način korištenja ostvarenih rezultata.

Školski kurikul za školsku godinu 2018./2019. donio je prema čl. 28., st.7., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i i 98/19) Školski odbor Srednje škole Stjepana Sulimanca na sjednici Školskog odbora od 4. listopada 2020., na prijedlog Nastavničkog Vijeća.


CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju