preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

JEDNOSTAVNA NABAVA ROBE, RADOVA I USLUGA

Na temelju članka 15., stavka 2., Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 37. Statuta Srednje škole Stjepana Sulimanca, Školski odbor je 17. srpnja 2017. donio PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBE, RADOVA I USLUGA.


PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U SREDNJOJ ŠKOLI

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoji i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 86/12, 94/13, 136/14 – RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 37. Statuta Srednje škole Stjepana Sulimanca , Pitomača, Školski odbor Srednje škole Stjepana Sulimanca, Pitomača na sjednici održanoj dana 26.veljače 2019.godine donio je Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u srednjoj školi. Na ovaj Pravilnik dana je suglasnost Ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji dana 28. kolovoza 2019. Pravilnik se nalazi u prilogu.

Priloženi dokumenti:
Pravilnik o zaposljavanju.PDF


Financijska izvješća i planovi

Financijski plan za 2022. godinu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Josip Ivoš, 4. 1. 2021. 09:57

Sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), u prilogu objavljujemo Financijski plan Srednje škole Stjepana Sulimanca za 2022.g., koji je usvojen na 4. sjednici Školskog Prosinca 2021.g., zajedno sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, te Plan nabave za 2022.g.

 [više]

Financijski izvještaj za 2021. godinu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Josip Ivoš, 1. 2. 2022. 09:06

Temeljem odredbi Zakona o proračunu i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te prema Okružnici Ministarstva financija, u prilogu ove objave objavljujemo financijski izvještaj Srednje škole Stjepana Sulimanca za 2021. godinu, uključujući i Bilješke, na propisanim obrascima.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Fiskalna odgovornost Srednje škole Stjepana Sulimanca

Od 01. siječnja 2012. godine u primjeni je Zakon o  fiskalnoj odgovornosti. Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN. br. 139/2010.), Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Prema navedenoj Uredbi Srednja škola Stjepana Sulimanca obvezna je podnijeti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca prethodne godine i predati ju jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, te Okružnici Ministarstva financija, koja je objavljena na Web stranici Ministarstva financija.

Izjavom o fiskalnoj odgovornosti se potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrole u okviru sustava utvrđenih proračunom, odnosno financijskim planom. Izjava se sastavlja na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji je sastavni dio donesene Uredbe, raspoloživih informacija o radu, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene.

Na temelju čl. 91. Statuta Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači ravnatelj škole je 29. listopada 2019. godine donio:

 - Proceduru o zaprimanju i kontroli računa, koja propisuje način i postupak zaprimanja računa u elektroničkom obliku sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ( NN 94/2018) i sukladno Uredi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o promjeni  fiskalnih pravila ( NN 95/2019 ).

- Proceduru o blagajničkom poslovanju, kojom se uređuje blagajničko poslovanje škole, a koje obuhvaća: poslovne knjige i dokumentaciju u blagajničkom poslovanju, kontrolu blagajničkog poslovanja, tretman manjkova i viškova  u blagajni, plaćanje gotovim novcem, kao i druga pitanja u svezi blagajničkog poslovanja.

- Proceduru o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje, kojom se propisuje način i postupak izdavanja te obračun naloga za službeno putovanje zaposlenika Škole.

- Proceduru o korištenju službenih vozila u Srednjoj Školi Stiepana Sulimanca, kojom se uređuju uvjeti i način korištenja službenih vozila škole, obveze i odgovornost ovlaštenih osoba i korisnika službenih vozila, te druga pitanja od značaja za njihovo korištenje.

- Proceduru predaje ugovora s financijskim učincima u računovodstvo Srednje Škole Stjepana Sulimanca, kojom se uređuje obveza i način predaje ugovora s financijskim učincima u računovodstvo škole.

Također, u prilogu se nalaze i Odluka o proceduri zaprimanja računa, njihove provjere i plaćanja (izvan snage), Odluka o proceduri stvaranja obveza u školi (naručivanje opreme, usluga i radova) i Procedura naplate prihoda.


Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

Temeljem članka 80. ZJN (NN 120/16), gospodarski subjekti s kojima Srednja škola Stjepana Sulimanca kao Naručitelj ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi su:

  • INCEPTUM j.d.o.o., Stjepana Radića 43, HR-35000 Slavonski Brod; - INCEPTUM, obrt za savjetovanje i usluge, vl. Darko Bošnjak, Matije Gupca 46, HR-35000 Slavonski Brod;
  • IT radionica, obrt za informatičke usluge i svjetovanje, vl. Josip Ivoš;
  • AUTOSERVIS „IVOŠ“, Slatina, F. Kuhača 1, vl. Robert Ivoš;
  • OPG Marin Domović, Petra Preradovića 40, Kloštar Podravski, vl. Marin Domović.

CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju