preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

Programi obrazovanja odraslih

Srednja škola Pitomača stručno i odgovorno provodi djelatnost obrazovanja odraslih, kvalificiranu kao djelatnost od posebnog društvenog interesa i to programe:

1. Prekvalifikacije za zanjimanja

  • Komercijalist (IV stupanj)
  • Prodavač (III stupanj)
  • Poljoprivredni gospodarstvenik (III stupanj)


2. Doškolovanje (stjecanje srednje stručne spreme) za zanimanja:

  • Prodavač (III stupanj)
  • Poljoprivredni gospodarstvenik (III stupanj)


Gore navedeni programi se izvode na temelju dodijeljenih ovlaštenja od resornog Ministarstva. Polaznici programa nakon uspješno završenog bilo kojeg oblika obrazovanja odraslih, dobivaju diplome i svjedodžbe.

Obrazovanje odraslih koje provodimo, polaznicima osigurava stjecanje specifičnih znanja, vještina, navika, stavova i uvjerenja neophodnih za uspješan rad za njihovog budućeg poslodavca ili za nastavak školovanja na stručnim školama, poslovnim školama, fakultetima i sl...

Teoretska nastava se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom u učionicama s mogućnošću projekcije, koje su opremljene nastavnim sredstvima i pomagalima  kao što su nastavni filmovi, računala, projektori i dr.

Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojno-obrazovnim grupama.Teoretska nastava se odvija putem predavanja, vježbi i seminara u skladu s nastavnim planom i programom.

Praktična nastava se realizira u odgovarajućim radionicama, servisno-remontnim centrima ili na gradilištima, odnosno odgovarajućem radnom prostoru u ovisnosti od koncepcije nastavnih planova i programa rada za pojedina zanimanja. Odgovarajući nastavni programi teoretske i praktične nastave, te njihova realizacija međusobno se prožimaju i dopunjuju zbog čega zahtijevaju usku suradnju osoba koje predaju nastavne sadržaje. Po završetku nastave polažu se odgovarajući predmeti teoretskog i praktičnog sadržaja. Nakon položenih svih predmeta polaže se završni ispitu u skladu sa nastavnim planovima i programima.

Nastavna literatura za predmetne programe je osigurana za svakog polaznika, prema zahtjevima nastavnog sadržaja odobrenog od MZOS, na način da svaki polaznik programa obrazovanja odraslih dobiva stručne skripte koje osigurava ustanova.

Troškove školarine snose polaznici programa ili poslodavci kod kojih su isti zaposleni, te Zavodi za zapošljavanje i druge zainteresirane pravne i fizičke osobe, sukladno odredbama Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih.

Gotovo je nemoguće pronaći radno mjesto gdje usavršavanje nije potrebno. Dinamično tržište od nas traži kontinuirane promjene i veliki je izazov za sve koji žele biti uspješni, odnosno za sve one koji žele biti u korak s vremenom.

Ubrzani gospodarski razvoj i nove tehnologije naglašavaju potrebu za programima prekvalifikacije i stručnih usavršavanja, te specijalizacijom u određenim područjima.

Srednja škola pruža opća i stručna znanja i vještine potrebne za daljnje obrazovanje ili za rad, koji su bazirani na postignućima znanosti, tehnologije, kulture i umjetnosti; njeguje etičke i estetske vrijednosti; razvija fizičke i mentalne sposobnosti pojedinca; od pomoći je polaznicima programa obrazovanja odraslih za razumijevanje humanističkih vrijednosti, osobnu i društvenu odgovornost.

U ovoj strukovnoj školi se stječe opće, a prije svega stručno obrazovanje, koje osposobljava za rad, ali daje i mogućnost za daljnji nastavak školovanja-stručnog usavršavanja. Trajanje školovanja je u ovisnosti od složenosti posla koju pojedini profil "zahtjeva" u skladu sa nastavnim planovima i programima odobrenim od strane resornog ministarstva. Jednostavniji poslovi zahtijevaju obrazovanje u kraćem, a složeniji poslovi, obrazovanje u duljem trajanju.


Natječaji

CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju