preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

 > O školi
O školi

Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači javna je ustanova koja obavlja djelatnost u skladu s Aktom o osnivanju škole kojeg je donijela Skupština Virovitičko-podravske županije na svojoj sjednici održanoj 28. lipnja 2002. godine, KLASA: 602-03/02-01/08, URBROJ: 2189/1-02-1.

Škola obrazuje kadrove u redovnom četverogodišnjem, trogodišnjem i programu za vezane obrte u slijedećim zanimanjima:

 1. upravni referent
 2. agroturistički tehničar
 3. hotelijersko – turistički komercijalist
 4. poljoprivredni gospodarstvenik
 5. frizer
 6. cvjećar
 7. prodavač
 8. kuhar
 9. konobar
 10. automehaničar

za što je dobiveno Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Klasa: 602-03/02-01/108, Urbroj: 532-02-02-02/7-03-6 od 29. travnja 2003., te Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: 602-03/06-05/00008, Urbroj: 533-09-06-03, od 09. svibnja 2006. i Klasa: 602-03/05-05/00076, Urbroj: 533-09-06-04, od 09. svibnja 2006. za zanimanja agroturistički tehničar i konobar i Rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Klasa: UP/I-602-03/13-05/00043, Urbroj: 533-21-13-0003, od 11.03.2013. za zanimanje hotelijersko – turistički tehničar.

Pored gore navedenih Rješenja Ministarstva prosvjete i športa dobiveno je i Rješenje Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva Klasa:133-02/02-02/20, Urbroj: 515-03-03-05 od 19. svibnja 2003. za zanimanja:

 1. prodavač
 2. kuhar
 3. automehaničar
 4. frizer

Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači je započela svoj rad školske godine 1999./2000. kao područni odjel virovitičkih srednjih škola i to: Strukovne i Industrijsko-obrtničke škole. Kako su godine odmicale sve se više učenika upisivalo u našu školu, te su se 2003. godine, točnije 29. travnja, stekli uvjeti za osamostaljenje škole. Taj dan naša škola obilježava i kao svoj dan škole. 15. listopada 2012., rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru škola je dobila novi naziv: Srednja škola Stjepana Sulimanca.

Ove školske godine školu  pohađa 314 učenika raspoređenih u 14 razrednih odjela, od kojih su 6 kombinirani.

Učenici sa teškoćama u razvoju integriraju se u redovne odjele te se školuju po prilagođenom programu ili individualiziranom pristupu, ovisno o teškoćama i mogućnostima učenika. Rezultati SWOT analize i predviđeni godišnji planovi unaprjeđenja po prioritenim područjima pokazuju da je neophodno povećati  broj stručnih suradnika (pedagog, rehabilitator) i suradnika u nastavi (asistent u nastavi i osobni asistent).

Srednja škola Stjepana Sulimanca trenutno koristi klasični učionički prostor i praktikume u zgradi stare „pučke učione” iz 1873. godine na Trgu kralja Tomislava 6. Materijalni uvjeti za rad su nam do sada jedva zadovoljavali minimume pedagoškog standarda. Zgrada je trošna, stara, puna vlage i loše opremljena. Unatoč tomu, borili smo se, te smo iz godine u godinu povećavali broj učenika u našim razrednim odjelima i ostvarivali zapažene rezultate na strukovnim natjecanjima – naročito u ugostiteljstvu. U sklopu škole djeluje Učenička zadruga "Kostanj", čija je osnovna zadaća poljoprivredna proizvodnja i plasman proizvoda na tržište.

Koncem 2013. godine Srednja škola Stjepana Sulimanca će se useliti u novu, potpuno opremljenu zgradu, koja će raspolagati znatnim prostornim i materijalnim kapacitetima. Materijalni uvjeti u našoj novoj školskoj zgradi su na visokoj razini, te ćemo od 2014. kvalitetno organizirati nastavu, vježbe i praktičnu nastavu i to prema Pedagoškom standardu u jednoj smjeni. Osim toga, u tijeku je dovršenje dokumentacije za trodijelnu športsku dvoranu s bazenom.

Škola je nositelj IPA projekta pod nazivom Modernizacija školskog kurikuluma i razvoj praktikuma za obrazovanje o održivoj ekološkoj poljoprivredi, a ukupna vrijednost projekta iznosi 226.000 eura. Realizacijom projekta stvorit ćemo daleko kvalitetnije uvjete za obrazovanje naših učenika i rad nastavnika, nego što smo ih imali do sad. Ovaj projekt realizira se u suradnji tri srednje škole: Srednje škole Stjepana Sulimanca – kao nositelja projekta, Srednje škole Stjepan Ivšić iz Orahovice i Srednje škole Bartola Kašića iz Grubišinog Polja – kao škola partnera u projektu. Jedan od partnera u projektu je Općina Pitomača, koja nam je kao institucija lokalne samouprave od samog početka ovoga projekta pružala najveću podršku i sa kojom smo uspostavili odličnu suradnju. Također, jedan od partnera je lokalni gospodarstvenik – tvrtka Spider grupa d.o.o. iz Pitomače, jedna od vodećih lokalnih tvrtki u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji. Njihovim uključivanjem u projekt učenici i nastavnici triju strukovnih škola steći će praktične kompetencije u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, koje će zatim integrirati u obrazovni proces. Najveći doprinos ovog projekta je uspostavljanje novog praktikuma za praktičnu nastavu učenika strukovnih zanimanja u poljoprivredi. Praktikum se nalazi na mjestu bivše vojne karaule u Šašnatom polju na zaštićenom području Regionalnog parka Mura-Drava. Praktikum će osigurati dugoročno održavanje stručne prakse za učenike sve tri škole partnera u projektu (s intencijom uključivanja i drugih u vremenu nakon provedbe projekta) tako da će se  znanja i kompetencije učenika uvelike povećati stručno vođenom praktičnom nastavom. Kombinacijom ovog bottom-up pristupa, novih znanja, priručnika i ustrojenog poligona za praktičnu nastavu, ovaj će projekt, kako mi vjerujemo, postići svoje ciljeve - inovativna i znanstveno utemeljena postignuća što ga škole pružaju putem svojih novih kapaciteta i programa.

Kako bi projekt uspjeli realizirati do kraja i omogućili mu održivost i daljnji razvoj u budućnosti, uputili smo 17. rujna 2013. godine Agenciji za poljoprivredno zemljište zahtjev za davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države bez javnog poziva. Radi se o površini od 10 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u predjelu Banov brod, k.o. Pitomača II,  dio katastarske čestice 8916 (na katastarskim planovima  Geoportala navedeni su još stari brojevi prije izmjere 6695/2 i 6694), z.k.č.br. 7055/112/2, uz naš novi  ekološki praktikum u Šašnatom polju.

Praktikum za praktičnu nastavu nalazi se unutar Regionalnog parka Mura-Drava koji je od 2012. godine u sastavu Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav pod zaštitom UNESCO-a te je stoga idealno mjesto za potrebe edukacije u ekološkoj poljoprivredi. Na praktikumu je planirano formiranje pašnjaka, livada, voćnjaka, povrtnjaka, ribnjak, skloništa za životinje, staklenika, laboratorija, površine pod ljekovitim biljem i različitim vrstama ratarskih usjeva. Zbog izuzetno pogodne lokacije planiramo u budućnosti  pretvoriti ovaj praktikum u Centar za edukaciju o održivim oblicima poljoprivrede i agroturizmu.

Za prostor ekološkog praktikuma izradili smo detaljni gospodarski plan ekološke proizvodnje, te u suradnji sa Udrugom ZMAG iz Zagreba izradili smo i detaljnu studiju, odnosno plan, kako ćemo ovaj prostor pretvoriti u Centar za edukaciju o održivim oblicima poljoprivrede i agroturizmu po načelima permakulture. Ideja je u Republici Hrvatskoj nova i inovativna, i ako bismo uspjeli realizirati samo dio te studije kroz buduće natječaje i EU fondove, stvorili bismo nešto uistinu jedinstveno.

Ovakvim uređenjem imanja, očekuje se povećanje prinosa i smanjenje potrebnog ulaganja u uzgoj biljnih kultura i domaćih životinja, te održavanja sustava obrade i pripreme. Takav sustav je zaokružen /cjelovit/ i umjesto da pojedine zone imaju samo jednu funkciju /u agrikulturi - samo jednu komercijalnu kulturu/, stvara se sinergija sustava, gdje svaka zona podržava onu drugu olakšavajući nam upravljanje,smanjujući potrebne energije za funkcioniranje i održavanje sustava, a agrikulturne zone pružaju nam uvjete za promatranje i učenje o mnogim poljodjelskim, vrtlarskim, voćarskim, i na poslijetku - permakulturnim vještinama. Uz obnovu postojećih građevina, planiramo izgradnju dodatnih objekata prema potrebama razvoja praktikuma.  U prvoj fazi je realizirana obnova centralne građevine koja je u funkciji edukacije, dok će se ostale građevine obnoviti u slijedećoj fazi prema mogućnostima. Predvidjeti će se plan razvoja i obnove pojedinih građevina, te njihova rekonstrukcija u smislu energetske učinkovitosti i multifunkcionalnosti.

Osim objekata planira se izvedba jezera i prirodnog bazena. Jezero se planira izvesti u primarnoj funkciji ribnjaka, a rubovi se planiraju zasaditi varijacijama kultivara i autohtonih vrsta s jestivim i drugim svojstvima. Osim primarne funkcije, ono prikuplja i skladišti velike količine vode, a preljev će se koristiti u svrhu navodnjavanja vrta ili polja; reflektira sunčevu svjetlost prema stakleniku koji će se izgraditi u drugoj fazi razvoja, te time dodatno smanjuje potrebe za zagrijavanjem rasadnika. Uz sezonske kulture, žitarice i povrtnice, pored klasičnog voćnjaka uvest ćemo i druge djelove terena pod jestivim, visokokaloričim trajnicama - šumske vrtove, orašaste stablašice po rubovima imanja, itd. Naš gospodarski plan predviđa da ćemo ovakvim inovativnim pristupom osigurati školi dodatne vlastite prihode u iznosu od cca 150.000kn godišnje, koje bismo iskoristili za unaprjeđenje nastave, kurikula i razvoj praktikuma.

Kako bismo osigurali svojim nastavnicima kvalitetno stručno usavršavanje Srednja škola Stjepana Sulimanca sudjeluje kao partner u još dvama IPA projektima. Sa Strukovnom školom u Virovitici sudjeluje u Projektu pod nazivom "Budi sretan, budi zdrav", a u sklopu projekta učenici i nastavnici su kontinuirano sudjelovali na radionicama vrhunskih stručnjaka iz područja kuharstva i pripreme kvalitetne hrane. Sa Poljoprivredno-prehrambenom školom iz Požege, naša Škola sudjeluje kao partner u IPA-projektu pod nazivom "Horticultural inclusion - povezani cvijećem".

Škola aktivno sudjeluje u provođenju školskih preventivnih programa s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Međutim, smatramo kako nam za kvalitetniji rad na ovom području kronično nedostaje ljudskih kapaciteta i financijskih sredstava, te se namjeravamo uključiti u projekte koji bi nam osigurali potrebne kapacitete i resurse.

Praktična nastava ugostiteljskog posluživanja i kuharstva realizira se u ugostiteljskom objektu otvorenog tipa - Restoranu „Stara pivnica“ koji je u vlasništvu škole. Restoran se nalazi na Trgu kralja Tomislava 15 te radi kao ugostiteljski objekt otvorenog tipa u kojem su zaposleni o vlastitom trošku dva suradnika u nastavi: jedan konobar  i jedna kuharica, a učenici koji izraze želju obavljaju praktični dio naukovanja u ovom školskom objektu. Restoran je uređen u rustikalnom stilu, te je - nakon provede SWOT analize i izrade detaljnog financijskog i poslovnog plana početkom 2013. God – konačno započeo poslovati pozitivno. Sukladno financijskom i poslovnom planu, u restoran smo u ljeto 2013., uložili oko 5.000 eura, te smo nabavili novu vanjsku terasu, popravili nekoliko kuhinjskih aparata, te smo okrečili sve prostorije restorana. Planiramo izgraditi natkrivenu zimsku terasu, te izgraditi montažni objekt – garažu, koji bi služio kao skladište pića i spremište za terasu. Na taj način uštedjeli bismo na najmu skladišnog prostora.

Srednja škola Stjepana Sulimanca posjeduje i praktikum za vinarstvo i enologiju (vinski podrum i vinograd), te praktikum za voćarstvo (voćnjak). U sklopu praktikuma za ekološku proizvodnju škola ima i svoj pčelinjak sa pet košnica, na čijem unaprjeđenju marljivo radi naša Pčelarska sekcija. Pčelarske proizvode ćemo putem školske zadruge plasirati na tržište, te dodatno pojačati prihode vlastitih financijskih sredstava.

Škola u suradnji sa Agronommskim fakultetom u Zagrebu proizvodi bijelo pjenušavo vino na bazi grožđa bijeli pinot i chardonnay iz školskog vinograda u omjeru 60:40. Pjenušavo vino proizvedeno je po klasičnoj metodi vrenja u boci pod nadzorom prof.dr.sc. Bernarda Kozine i dr.sc. Marka Karoglona,  pod radnim nazivom „Aršanjska kapljica“. Kemijska i organoleptička analiza pjenušavog vina pokazala su da se radi o kvalitetnom pjenušavom vinu EXTRA BRUT. Škola u izgradnji ima predviđen kvalitetan prostor za vinski podrum i enološki laboratorij za koji imamo osnovnu opremu. Ostalu opremu ćemo nabaviti  kroz EU fondove. Trenutno radimo aplikacijski obrazac i izrađujemo plan edukacije i proizvodnje kvalitetnog bijelog pjenušavog vina. Namjeravamo napraviti jedinstveni enološki edukacijski centar u Virovitičko-podravskoj županiji za proizvodnju bijelog pjenušavog vina i na taj način potaknuti razvoj ovog nepravedno zapostavljenog dijela enološke ponude naše županije.

U svrhu kvalitetnije komunikacije sa roditeljima i učenicima, Škola je izradila kvalitetnu internetsku stranicu na kojoj roditelji i učenici mogu pronaći sve relevantne informacije (O kvaliteti naše internetske stranice svjedoči činjenica da su naše internetske stranice na Carnet-ovom CMS natjecanju "Skockajte web!" 2012 proglašene među deset najboljih u Hrvatskoj). Kako bismo ostvarili još kvalitetniju komunikaciju u skladu sa modernim trendovima, pokrenuli smo i Facebook stranicu škole, te namjeravamo u budućnosti pokrenuti i vlastitu radijsku emisiju, osnovati video i foto sekciju u školi, a cilju još kvalitetnijeg informiranja javnosti o radu i djelatnosti škole.

U svrhu poboljšanja motiviranosti nastavnika i učenika kontinuirano ćemo raditi na izravnoj i neizravnoj povezanost između različitih institucionalnih okvirnih uvjeta u školi, motivacije nastavnika, motivacije za učenje učenika, kao i uvjeta u nastavi. Iako smo u zadnjih godinu dana kroz tri velika projekta financirana od strane EU uspjeli svojim nastavnicima pružiti kvalitetno stručno usavršavanje, smatramo da veliku poteškoću predstavlja kontinuirano permanentno stručno usavršavanje i razvoj, a za što su neophodna financijska sredstva. Stoga ćemo izraditi višegodišnji Školski razvojni plan unaprjeđenja, na osnovi Godišnjeg plana unaprjeđenja po prioritetnim područjima koja smo predvidjeli projektom samovrjednovanja i SWOT analizom.

Ravnatelj Škole: Josip Ivoš, mag.philol.germ. et mag.hist.


CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju