preskoči na sadržaj

Srednja škola Stjepana Sulimanca

Erasmus+ 2022 :: Objave i vijesti

ERASMUS+ Natječaj 2022. - Javni poziv za učenike Srednje škole Stjepana Sulimanca

Autor: Josip Ivoš, 27. 1. 2022.

Dragi učenici, u tijeku su prijave učenika za sudjelovanje u Erasmus+ projektu u ovoj školskoj godini u sklopu Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ove godine putem dodijeljene Erasmus akreditacije putujemo u čak tri države, a mobilnosti će se realizirati u Španjolskoj, Poljskoj i Portugalu. Svrha boravka u inozemstvu je stručna praksa.

Srednja škola Stjepana Sulimanca raspisuje Natječaj za sudjelovanje učenika u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Mobilnost  će se realizirati:

 • u Portugalu, grad Braga (1 grupa),
 • u Španjolskoj, grad Sevilla (2 grupa) i
 • u Poljskoj, grad Wroclaw (3 grupa).

Svrha boravka u inozemstvu je stručna praksa.

Opći cilj projekta:

Stručna praksa učenika u Portugalu, Španjolskoj i u Poljskoj u tvrtkama koje se bave njihovim područjem rada i obrazovanja kako bi učenici stekli nova znanja, kompetencije i ideje za daljnje obrazovanje i rad na svojim budućim radnim mjestima.

Tko može sudjelovati?

Na mobilnost će ostvariti pravo ukupno 43 učenika i 5 nastavnika u pratnji prema slijedećim prioritetnim područjima:

 • Aviva Poland u Wroclaw, Poljska u trajanju od 2 tjedna - 15 učenika i 2 nastavnika u pratnji.
 • BragaMob, Braga, Portugal, u trajanju od 2 tjedna - 13 učenika i 1 nastavnik u pratnji
 • Euromind Projects, Sevilla, Španjolska, u trajanju od 2 tjedna – 15 učenika i 2 nastavnika

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi učenici Srednje škole Stjepana Sulimanca, koji se obrazuju u navedenim zanimanjima.

Kriterij za odabir učenika:

 • Opći uspjeh učenika;
 • Uspješno i pravovremeno izvršavanje zadataka na praktičnom radu, snalažljivost u radnom okruženju i poštivanje radne etike - ocjene iz praktične nastave i stručnih predmeta, preporuka nastavnika;
 • Razvijene socijalne vještine - ocjene iz vladanja;
 • Dobro poznavanje stranog jezika (najmanje A2 razina) - intervju na stranom jeziku, ocjena iz stranog jezika u dosadašnjem srednjoškolskom obrazovanju
 • Motivacija za učenjem i stjecanjem novih kompetencija i iskustava – dostavljeno motivacijsko pismo i njegova kvaliteta;
 • Posebna postignuća (npr. zapaženi rezultati na školskim i ostalim natjecanjima, dosadašnje sudjelovanje u prijašnjim projektima mobilnosti, izvanškolske i izvannastavne aktivnosti, sudjelovanje u vijeću učenika isl.);
 • Pripadnost nekoj od ranjivih skupina (učenici s teškoćama, lošijeg socioekonomskog statusa, sa zdravstvenim poteškoćama i sl.)
 • Pisana suglasnost roditelja.

Rok za podnošenje prijave je 11.2.2022.

Učenici dobivaju financijsku potporu tijekom mobilnosti koja pokriva troškove putovanja (avio karte i prijevoz autobusom), smještaj i prehranu. Za učenike je također osiguran džeparac koji će pokriti tekuće troškove učenika u Portugalu, u Španjolskoj i u Poljskoj. Dakle, učenicima je mobilnost u cijelosti financirana, te učenici i njihovi roditelji ne snose nikakve troškove.

Trajanje mobilnosti za obavljanje stručne prakse je 2 tjedna, a termini obavljanja stručne prakse koje smo dogovorili s partnerima Agencijom Aplicaproposta LDA - Bragamob za boravak u Portugalu, AVIVA Poland Wroclaw za boravak u Poljskoj i Euromind Projects u Sevilli za boravak u Španjolskoj termini su okvirno od ožujka 2022. do lipnja 2022. Vrijeme provedeno na mobilnosti u Portugalu, Španjolskoj i u Poljskoj učenicima je opravdano, te smatra da su bili na stručnoj praksi. Učenici će dobiti potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, koja im kasnije može poslužiti kao preporuka pri zapošljavanju ili sudjelovanju u sličnim projektima.  Osim toga, učenici će prema sustavu ECVET dobiti i ocjenu koja će biti priznata u školi, te će im se priznati ishodi učenja stečeni na mobilnosti.

Mobilnost učenika odvijat će se prema područjima rada u tvrtkama dogovorenim s partnerima škole.

Prijava na natječaj vrši se isključivo online, putem prijavnog obrasca, a poveznica za prijavu je:

https://forms.office.com/r/W9TsJRFgmb

Tekst natječaja i Opis kriterija za prijavu nalaze se u PDF-u u prilogu ove objave.

Srdačan pozdrav,

Josip Ivoš, mag.philol.germ. et mag.hist.

Ravnatelj
Erasmus+ 2022 :: Boost your skills, build your future!

Erasmus+ Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, Područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Naziv projekta: Boost your skills, build your future!

Razdoblje provedbe: od 1.9.2021. do 30.11.2022.

Vrijednost projekta: 96.990,00 EUR

Iznos EU sufinanciranja: 100%

Nositelj projekta: Srednja škola Stjepana Sulimanca

Partneri:

Aplicaproposta LDA - Bragamob (www.bragamobilityopen.com)

Euromind Projects S.L. (www.euromind.es

AVIVA POLAND - Vocational training (www.avivapoland.com) i 

Broj Ugovora: 2021-1-HR01-KA121-VET-000004617

Broj Akreditacije: 2020-1-HR01-KA120-VET-094670 (za razdoblje od 1. ožujka 2021. do 31. prosinca 2027.)

Datumi mobilnosti: Poljska od 27.3. do 9.4.2022. / Španjolska od 18.4. do 1.5. 2022. / Portugal od 18.9. - 1.10.2022.

Mjesto mobilnosti: Wroclaw (Poljska), Sevilla (Španjolska) i Braga (Portugal)

 

OPIS PROJEKTA:

Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: Agencija) na temelju Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu prijedloga za 2021. g. za program Erasmus+ - Ključna aktivnost 1 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, rok 18.5.2021. godine  prihvatila je projektni prijedlog Srednje škole Stjepana Sulimanca te odobrila bespovratna sredstva u iznosu od 96.990,00 EUR.

Na ovomu Erasmus+ projektu će sudjelovati ukupno 40 učenika i 4 nastavnika u pratnji u Španjolskoj, Poljskoj i Portugalu. U dvotjednom programu mobilnosti sudjeluju učenici smjerova upravni referent, poslovni tajnik, agroturistički tehničar, kuhar, konobar, poljoprivredni gospodarstvenik i mehaničar poljoprivredne mehanizacije.

Cilj projekta je osigurati učenicima kompletnije obrazovanje koje će ih pripremiti za zahtjeve tržišta rada u Republici Hrvatskoj i EU. Učenici će dobiti potvrdu o sudjelovanju od škole i od partnera te će učenicima sudjelovanje na Erasmus+ mobilnosti biti priznato i ocjenjeno uz pomoć #ECVET sustava, a učenici će dobiti i Europass dokument o mobilnosti kako bi ga mogli priložiti Europass CV dokumentu u svrhu povećanja konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada u Hrvatskoj i EU zemljama. 

Sudionici projekta će kroz mobilnost unaprijediti svoje radne navike, poduzetnički duh, osjećaj profesionalne odgovornosti, razumijevanje korporativne organizacije, poznavanje i aktivno korištenje stranoga jezika, korištenje novih tehnologija, socijalne vještine, preuzimanje inicijative i rada u timu, znanje o drugim zemljama i kulturama, vlastito samopouzdanje u nepoznatom okruženju.

Srednja škola Stjepana Sulimanca u Pitomači je prepoznatljiva u Republici Hrvatskoj kao škola koja aktivno sudjeluje u EU projektima, a naši učenici i nastavnici zadnjih godina redovito sudjeluju u Erasmus+ projektima kroz koje su obišli pola Europe.

Partnerske organizacije na projektu Srednje škole Stjepana Sulimanca u Wroclowu u Poljskoj je AVIVA Poland - Vocational training, u Bragi u Portugalu je Aplicaproposta LDA ili skraćeno Bragamob, a u Sevilli u Španjolskoj partner je tvrtka Euromind Projects. Sa ovim partnerskim organizacijama naša škola surađuje uspješno već nekoliko godina. Sve tri organizacije su specijalizirane za projekte međunarodne mobilnosti, a u posljednjih nekoliko godina organizirale su mobilnost za tisuće sudionika u Erasmus+ projektima iz cijele Europe. 

Učenici su na praksi u različitim poduzećima, firmama, hotelima, restoranima, radionicama i sl. Praksa je zanimljiva i pruža priliku našim učenicima da osnaže svoja znanja i steknu međunarodno iskustvo rada na mjestima stručne prakse koja se bave upravo onim područjem rada u kojima se učenici i obrazuju. 

Mobilnost će našim učenicima pružiti veću motivaciju, a očekujemo da će se utjecaj osjetiti na cjelokupnom broju učenika naše škole, a naša škola planira i dalje pisati projekte mobilnosti za svoje učenike, jer se pokazalo da su Erasmus+ projekti mobilnosti za naše učenike izvrstan put i za postizanje boljih uspjeha u životu.

Srednja škola Stjepana Sulimanca u posljednjih nekoliko godina poduzela je niz snažnih mjera u modernizaciji kurikuluma i osuvremenjivanju nastave kako bi škola postigla što bolje uspjehe u području strukovnog obrazovanja. Jedan od značajnih iskoraka u modernizaciji školskog kurikulama je Strategija internacionalizacije - strateški dokument koji uključuje EU projekte, partnerstva sa drugim školama i mobilnost učenika u sami temelj školskog kurikuluma s ciljem da učenici dobiju što kompletnije obrazovanje koje bi ih pripremilo na zahtjeve tržišta rada u Republici Hrvatskoj i EU. Ovime se omogućuje učenicima realnije iskustvo rada kroz stručnu praksu u tuzemstvu i inozemstvu, koje je kao takvo izuzetno potrebno kako tijekom redovnog obrazovanja, tako i nakon njega. Poseban naglasak je stavljen na stjecanje iskustva kroz stručnu praksu u zemljama EU, koje posjeduju bolju tehnologiju, veća iskustva i znanja u područjima u kojima se obrazuju naši učenici.

Mobilnost u Poljskoj Španjolskoj i Portugalu će našim učenicima pružiti priliku da osnaže svoja znanja i steknu međunarodno iskustvo rada na mjestima stručne prakse koja se bave upravo onim područjem rada u kojima se i obrazuju. Mogućnost odlaska na stručnu praksu u jednu od industrijski najrazvijenijih europskih regija pružit će sadašnjim učenicima veliku motivaciju za rad kako bi u budućnosti i sami sudjelovali na nekoj od planiranih mobilnosti učenika. U suradnji s partnerskim organizacijama razvili smo detaljan program stručne prakse, ishode učenja i radne zadatke (kompetencije) za svako odabrano zanimanje, te su naši partneri na temelju programa dostavili popis mjesta za stručnu praksu. Mobilnost učenika odvijat će se prema područjima rada u tvrtkama/organizacijama/objektima koji svojom djelatnošću pokrivaju područje učenja učenika sudionika. Svi sudionici mobilnosti dobit će certifikat Europass, a rezultati učenja će im biti priznati u školi putem Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET)

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Program je usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

 


Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

 

Više o Erasmus+ programu u strukovnom obrazovanju možete pročitati na stranicama Nacionalne Agencije za mobilnost i projekte EU.

Sažetak projekta na engleskom jeziku nalazi se na Erasmus+ Project Results Platformi2021-1-HR01-KA121-VET-000004617

 


CMS za škole logo
Srednja škola Stjepana Sulimanca / Dravska 41, HR-33405 Pitomača / www.ss-stjepana-sulimanca.skole.hr / ured@ss-stjepana-sulimanca.skole.hr
preskoči na navigaciju